In het kader van het plan Good Move wil Brussel Mobiliteit de Keizer Karellaan heraanleggen vanaf de ring tot de basiliek.
Brussel Mobiliteit nodigt buurtbewoners uit om hun mening te geven.

Mobiliteit en levenskwaliteit

Sinds de jaren 50 vormt de Keizer Karellaan een belangrijke invalsweg in Brussel. Ze loopt dwars door wijken met woningen en handelszaken.
De dichtheid van het verkeer maakt de laan weinig uitnodigend voor de omwonenden, voetgangers, fietsers en handelaars. De laan oversteken is moeilijk en verplaatsingen zijn complex voor minder mobiele mensen.
De heraanleg van de laan laat toe om de levenskwaliteit van de bewoners van de wijk en de omstandigheden van de verplaatsingen voor iedereen te verbeteren.

4 belangrijke doelstellingen

De globale bedoeling van de heraanleg is om de stedelijke functies te verzoenen met de vervoersfuncties.
We hebben daartoe 4 BELANGRIJKE DOELSTELLINGEN vastgelegd:

1. De openbare ruimte aangenamer maken voor voetgangers: de laan vergroenen, uitnodigender voetpaden en veiliger fietspaden aanleggen, opnieuw een band scheppen tussen beide zijden van de laan door oversteken te vereenvoudigen aan de kruispunten.

2. Het inkomende verkeer beheersen: de landschappelijke structuur van de laan herzien en de ingang van de stad aangeven.
3. Het openbaar vervoer aanmoedigen: de prestaties en het comfort van het openbaar vervoer verbeteren.

4. De bodem beter doorlaatbaar maken: zo veel mogelijk groene ruimte creëren om de infiltratie van regenwater te bevorderen.

Jouw mening telt!

Rond de Keizer Karellaan liggen verschillende pleintjes. Vandaag willen we die pleintjes opnieuw vormgeven zodat ze gezellige plekken voor de buurtbewoners worden. De heraanleg is ook een gelegenheid om de uitgang van het Franstalig Heilig-Hartcollege te herdenken en veiliger te maken.
De raadpleging van de bewoners maakt integraal deel uit van het proces voor de heraanleg van de Keizer Karellaan.
Help ons en deel je ideeën voor de 4 pleintjes aan de Dendermondestraat, Oscar Maesschalckstraat, Louis Bankengaarde en Willy Chambongaarde.

Bekijk de informatieavond over de enquête

 

Lees het verslag van de burgerenquête

 

We raden je aan om aan het volledige traject deel te nemen. Zo kan je elke stap volgen en optimaal bijdragen aan een betere mobiliteit in je wijk.

Meer informatie over de heraanleg

Raadpleeg de volgende documenten: